Vizualizacija stanovanjskega bloka Rožna dolina.
Izris 3D, renderiranja in fotomontaža.